Intervju med GM Grigor Grigorov
 

    1. Grigor, i helgen spelade du i den franska ligan för
    La Membrolle-Sur-Choisille, är du nöjd med resultatet?

  Grigor: Det är min första säsong för den här franska klubben.
  Jag fick spela mina två första partier för den i helgen. Med
  tanke på att jag mötte två rätt starka schackspelare, en GM
  och en IM, var det inte någon överraskning att det blev svåra
  partier. Båda slutade oavgjort efter lång och hård kamp. Analysen
  visade efteråt att det var bra kvalité på partierna. Lagets
  prestation var också bra och säkrade i praktiken platsen i divisionen.


    2. Vilka andra lag spelar du i? Jag förmodar att du
    talar flera språk. I så fall vilka?

  Grigor: Jag spelar i flera länder – Bulgarien, Grekland, Turkiet
  och Frankrike. Självfallet ser jag fram emot att ställa in mig i
  ledet för Wasa SK nästa säsong. Förutom bulgariska, engelska,
  turkiska, franska och ryska, talar jag också spanska. Men jag har
  börjat glömma det språket på grund av långvarig brist på praktik.


    3. Birger Wenzel har en vision för Wasa SK 1 att gå
    upp i Elitserien om två år och att andra laget avancerar till
    Superettan. Förhoppningsvis kan du vara med och förstärka vår
    klubb i vår. Det finns nu direkta flyg med Ryanair mellan Sofia
    och Stockholm t.ex. Vad tänker du om det?

  Grigor: Som jag redan nämnt kommer det att vara ett stort nöje för
  mig att bidra till utvecklingen av Wasa SK. Jag har tittat noga i
  klubbens medlemsförteckning och anser att Birger Wenzels mål är helt
  realistiska. Naturligtvis utgör de direkta flygen Sofia – Stockholm
  en ytterligare bekvämlighet för mig. Det är fantastiskt vilka
  möjligheter dagens globala samhälle öppnar för oss!


    4. Jag lade märke till att i din franska klubb spelar ytterligare
    några starka bulgariska stormästare. Bulgarien är ett litet land
    med många problem. Av en befolkning på 9 miljoner invånare för
    några år sedan är det nu ca 7 miljoner kvar. Vad beror det på att
    det trots allt finns så många unga och starka aktiva bulgariska
    stormästare?

  Grigor: Den bulgariska närvaron i min franska klubb är verkligen
  påtaglig. Jag tror, att orsaken till det stora antalet starka bulgariska
  stormästare ligger i schackets långa traditioner hos oss. I årtionden
  har schackspelet i Bulgarien varit statspolitik. De bulgariska schackspelarna
  har alltid haft tillgång till den bästa kvalitetslitteraturen
  om schack – den ryska. Även om schackets plats i dagens Bulgarien är
  fullkomligt annorlunda i jämförelse med det förflutna, är jag benägen
  att tro, att det här spelet har förvandlats till att vara del av Bulgariens
  kultur. Så är det långtifrån överallt: Jag kan ge ett intressant exempel.
  De senaste åren har jag hållit seminarier och undervisat i en rad turkiska
  schackklubbar. Tack vare enorma satsningar kan schacket i Turkiet skryta
  med imponerande materiella resurser och popularitet. Likväl kan detta land
  med en befolkning på 80 miljoner skryta med knappt ett tiotal stormästare.
  Schack har inte blivit "medfött" för invånare i Turkiet ännu.


    5. Här i Sverige vet man ingenting om vardagen i Bulgarien. Som
    schackspelare har du rest mycket utomlands och du har också
    studerat i Frankrike. Vad tycker du är bra eller dåligt i
    Bulgarien om du jämför med andra länder?

  Grigor: Den här frågan är verkligen mycket intressant. Under mina resor
  kom jag fram till slutsatsen att majoriteten av människorna i Västeuropa
  inte har någon realistisk bild av livet i Bulgarien. Sanningen är att mitt
  land förändrats anmärkningsvärt under det senaste årtiondet. Livet i de stora
  städerna skiljer sig inte väsentligt från det liv en vanlig europeisk invånare
  lever. De globala handelskedjorna och de nya teknologierna är djupt inrotade
  i den bulgariska vardagen. Ett mycket typiskt kulturellt drag för bulgarerna
  är deras trånga band till familjen. Förbindelsen mellan föräldrar och barn
  försvagas inte heller när barnen blivit myndiga. Enligt mina iakttagelser är
  situationen mycket annorlunda i det här avseendet i länder som Tyskland,
  Frankrike och Storbritannien. Självklart tar globaliseringen bort, på gott
  och ont, den kulturella identiteten hos de olika folken.


    6. Hur många kan i dagens läge leva av schack i Bulgarien? Kan alla
    IM och GM (utom Topalov) vara professionella eller måste de ha en annan
    tjänst som flera GM i Sverige, som lever av annat arbete. De senaste åren,
    tänker jag, fanns det problem med det bulgariska schackförbundet. Hur
    påverkas spelarna av det? Många stödde t.ex. Kiril Georgiev i ett öppet brev.
    Hur långt har man kommit?

  Grigor: Enligt min mening är begreppet 'professionell schackspelare' rätt relativt.
  Om vi under det förstår schackspelare, vars inkomster helt beror på deltagande i
  turneringar, då skulle jag säga att det finns tre professionella schackspelare i
  Bulgarien – Veselin Topalov, Kiril Georgiev och Ivan Cheparinov. Men enligt min
  åsikt förenar schackspelarens profession olika aktiviteter. Jämsides med turnerings-
  drabbningarna är den enorma delen av de bulgariska GM och IM aktiva tränare.
  Samtidigt skriver många av dem också artiklar till olika schackpublikationer. Man kan
  säga att dessa schackaktiviteter är helt tillräckliga för att säkra levebrödet för de
  bulgariska stormästarna och för en del av de internationella mästarna. Det senaste året
  komplicerades verkligen schackets situation i Bulgarien av problemen med schack-
  förbundet. En stor grupp framstående schackspelare (också jag) och klubbar förenades
  och grundade ett parallellt schackförbund - Bulgariskt schackförbund 1931. Till dagens
  datum för båda förbunden en institutionskamp som man inte kan se slutet på inom en
  överblickbar framtid.    7. Wasa SK har för avsikt att snart ingå ett samarbete med dig i
    Modern Chess, som du är grundare av och manager till, tillsammans
    med GM Petar Arnaudov sedan år 2015. Hur förklarar du framgången
    hos Modern Chess?

  Grigor: När vi skapade Modern Chess hade vi det ambitiösa syftet att lyfta schack-
  undervisningen till en ny kvalitetsnivå. Under årens lopp har jag läst ett enormt
  antal fantastiska schackböcker, men det har alltid slagit mig, att skrivstilen mycket
  ofta går förbi schackamatörens sätt att tänka. Av denna anledning är tränarens hjälp
  nödvändig. Genom att förklara komplicerade idéer på ett mycket tillgängligt språk gör
  Modern Chess självstudier fullkomligt möjliga. Naturligtvis kräver en kvalitets-
  undervisning alltid interaktiv metod. Därför införde vi nämligen interaktiva tester
  till artiklarna i tidskriften från och med början av år 2016. Resultaten av dessa tester
  noteras och visas grafiskt, så att var och en kan förstå vilka komponenter i sin schack-
  förståelse han eller hon måste förbättra. Genom de interaktiva testerna ger vi våra
  läsare den behövda återkopplingen. Här måste jag understryka att målgruppen för vårt
  projekt inte bara är amatörerna.
  Vårt team av stormästare (www.modern-chess.com/en/authors)
  gör i ordning också öppningsdatabaser, som har som mål att bilda en fullständig
  öppningsrepertoar på en mycket hög nivå. Bland dem som köpt dessa baser kan man
  se namnen på schackspelare med en ranking från 1800 till 2700. Allt detta visar
  att var och en, oberoende av schacknivå, kan hitta det han eller hon letar
  efter på Modern Chess.    8. Vilka andra intressen har du?

  Grigor: Jag har olika intressen. Tycker mycket om att läsa kvalitetslitteratur. Bland
  flera älsklingsförfattare kan jag nämna Dostojevskij, Kafka och Camus. Under åren
  har jag ägnat mycket tid åt min utbildning. Jag har kandidatexamen i
  "Orientaliska språk och kulturer" med profilering i turkiska,
  magisterexamen i "Diplomati och internationella relationer" och
  i "Internationell företagsekonomi" från universitetet i Nantes, Frankrike.    9. Hur ser en vanlig dag ut i ditt liv som manager till Modern Chess
    och tränare, dvs. när du inte spelar i någon turnering? Det tror jag också
    är intressant för många som inte kan föreställa sig det.

  Grigor: Min vardag är mycket upptagen och dynamisk. Arbetet med projektet
  'Modern Chess' tar mycket av min tid och energi. Varje dag har jag tekniska
  och skapande uppgifter förknippade med ansvaret för sajten. Samtidigt ägnas
  en stor del av min tid åt arbetet med mina elever. Ett framgångsrikt arbete
  som tränare kräver en enorm dos engagemang. Jämsides med allt detta strävar
  jag efter att höja mitt eget schackkunnande. Trots att jag nästan inte har
  någon ledig tid, skulle jag säga att det här livssättet gör mig lycklig
  – min dag är nämligen upptagen av arbetsuppgifter jag tycker om.    10. Jag är säker på att många av klubbmedlemmarna kommer att
    prenumerera på Modern Chess. Har du några andra råd att ge till
    våra schackspelare?

  Grigor: Jag är övertygad om att tidskiften Modern Chess kommer att vara
  till nytta för Wasas medlemmar i deras schackutveckling. Jämsides med inskaffandet
  av ny information är det mycket viktigt att man utvecklar sin förmåga att analysera.
  Det är just den goda analysen som hjälper oss att lära av egna och andras fel. Ett
  förlorat parti kan hjälpa oss endast om vi drar någon lärdom av de begångna felen.
  Därför måste vi våga spela och njuta av spelet.


   10 december 2016 
  

       
       
       
       
       
       

       Länk till hemsidan för Modern Chess.